Vybíráme oplocení

Chci nahradit starý, pletivový plot kolem mého domu něčím pohlednějším a modernějším. Jaké jsou možnosti a podle čeho vybírat?

Jelikož tuto otázku řeší mnoho našich zákazníků, rozhodli jsme se ji rozpracovat podrobněji ve formě přehledového článku.

Existuje řada druhů oplocení s různými estetickými i užitnými vlastnostmi, nároky na údržbu a samozřejmě také životností. Dříve než si je stručně probereme bychom však chtěli upozornit na jednu často opomíjenou, přesto však velmi důležitou okolnost:

Plot je stavba!

Stavíme-li nový plot, musíme brát v potaz, že se dle platných zákonů jedná o (malou) stavbu. Jako vůbec první krok bychom proto měli kontaktovat místně příslušný stavební úřad a dotázat se, jaké má na oplocení kolem našeho domu či pozemku požadavky.

Zejména na straně do ulice bývá často stanovená požadovaná výška plotu a někdy i preferovaný typ (např. zděné sloupky s plaňkami). Na hranici se sousedícími pozemky nebo směrem do terénu bývají takové požadavky méně časté a většinou tak máme při výběru volnou ruku.

Plot je většinou považován za tzv. malou stavbu a obvykle není třeba stavební povolení, ale stačí ohlášení. Povolení může být požadováno např. tehdy, je-li plot nezvykle vysoký, nebo za jiných neobvyklých okolností.

Vždy by však mělo být provedeno geodetické zaměření plotu dle katastrální mapy, protože stávající plot nemusí odpovídat úřednímu zápisu v mapě. Bude nás to sice stát nějakou tu korunu navíc, předejdeme tím však případným budoucím sporům se sousedy.

Druhy plotů a oplocení

Nyní tedy k vlastním typům oplocení:

Drátěný plot (pletivo)

Plot z drátěného pletiva se jednoduše staví a je nejméně náročný na materiál. Jedná se tak o nejlevnější variantu oplocení vůbec.

Základní pletivo je levné, ale nevyniká valnými estetickými vlastnostmi. Využívá se proto hlavně pro ohraničení velkých pozemků, kde cena za metr délky hraje významnou roli a nároky na vzhled nejsou vysoké.

Zároveň jsou však k dispozici i nevšedně tvarovaná pletiva, často ze silnějšího drátu, která mají mnohem atraktivnější vzhled než obyčejná "síť". Jsou však i několikanásobně dražší.

Pletivo se nejčastěji napíná na sloupky z ocelových trubek s povrchovou úpravou. Co se materiálů pletiva týče, v současnosti se používá nejčastěji poplastovaný ocelový drát.

Drátěný plot je pochopitelně průhledný a tedy neposkytuje na rozdíl např. od plaňkového nebo betonového plotu zvýšenou míru soukromí. Tuto jeho vlastnost však ale naopak uvítáme tehdy, je-li přes plot výhled do krajiny.

Drátěné ploty jsou v podstatě bezúdržbové a mají životnost asi 20 let.

Dřevěné ploty

Ploty z dřevěných planěk představují tradiční oplocení a jsou díky tomu u nás stále stále velmi populární a to i přesto, že mají oproti ostatním druhům plotů mnohem vyšší nároky na údržbu a kratší životnost.

Na vzhled i užitné vlastnosti dřevěného plotu má vliv několik faktorů:

  • velikost, tvar a způsob zakončení planěk
  • způsob skládání planěk na nosníky
  • způsob realizace nosných sloupků
  • (ne)přítomnost a případně výška podezdívky

Díky tomu existuje velká variabilita vzhledu i účelnosti dřevěných plotů. Řídce skládané plaňky z jedné strany příčného nosníku (trámce) např. vytváří průhledný plot, zatímco oboustranně přibité plaňky s posunutím mezer mohou vytvářet oplocení polo průhledné či až téměř zcela neprůhledné.

Dřevěné ploty se buďto skládají ručně z jednotlivých planěk nebo se používají prefabrikáty - dílce.

Hlavním nedostatkem dřevěných plotů je jejich nízká životnost a naopak vysoké nároky na údržbu. Dřevo hůře než jiné materiály snáší povětrnostní vlivy a zároveň je náchylné na plísně a dřevokazný hmyz.

Zděné oplocení

Zděné oplocení je pevné, zcela nepropustné a poskytuje v oploceném prostoru největší míru soukromí. Má dlouholetou životnost avšak po letech vyžaduje údržbu jako každá jiná venkovní stěna. Zeď zároveň funguje jako protihluková bariéra.

Nevýhodou zděného plotu je jednak vysoká cena a zároveň to, že může působit až příliš uzavřeně. V tomto ohledu hraje velkou roli výška zdi a nechceme-li, aby dům působil jako pevnost nebo dokonce vězení, je vhodné volit výšku spíše nižší.

Betonové ploty

Ploty z betonových prefabrikátů představují zajímavou alternativu zděného oplocení. Vynikají svou dlouhou životností (až 50 let), jsou téměř zcela bezúdržbové a mají vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a mrazu.

Betonové prefabrikáty jsou k dispozici v různých barvách a dekorech, které imitují např. břidlicovou zídku a někdy se tyto prvky doplňují i (pravým) dřevem. V žádném případě tedy neplatí, že by betonové ploty byly nějakou ohyzdnou hladkou šedou stěnou, za kterou bychom se museli stydět.

Betonové oplocení má charakter zdi a může také fungovat i jako protihluková bariéra, např. pokud odděluje oplocený prostor od rušné silnice.

Plotové systémy

V poslední době stoupá popularita tzv. plotových systémů. Jedná se o kompletní systémy pro oplocování, které spojují vzhled klasických plotů a výhodné vlastnosti moderních materiálů (nejčastěji se jedná o druh plastu) a navíc nabízí stavebnicový způsob montáže.

Naše firma IZEPO např. montuje ploty značky Grenafence®, které mají vzhled srovnatelný s plotem dřevěným a přitom jsou zcela bezúdržbové - nepotřebují natírat ani jinak udržovat - mají dlouhou životnost a barevnou stálost.

Další druhy plotů

Výše uváděné typy jsou nejčastější poptávané typy plotů. Existují však samozřejmě i další varianty např. ploty živé, kované nebo u moderních novostaveb populární gabiony.

Shrnutí

Jak je tedy vidět, možných řešení oplocení pozemku existuje celá řada a výběr toho správného záleží na mnoha faktorech, mimo jiné požadovaných užitných vlastnostech, životnosti a v neposlední řadě samozřejmě také na rozpočtu.

Kam dál?