Srovnání střešních krytin

Pokud stavíte střechu nebo plánujete její rekonstrukci, stojíte mimo jiné před otázkou volby vhodné střešní krytiny. V tomto článku přinášíme srovnání těch materiálů, které jsou v ČR nejpoužívanější.

Podle čeho vybírat

Než se pustíme do vlastního srovnání vlastností jednotlivých střešních krytin, pojďme připomenout, co všechno byste měli při výběru zvážit:

 • Nosnost krovu - různé střešní krytiny jsou různě těžké, a některé proto vyžadují silnější nosnou konstrukci (krov) než jiné. Toto je třeba zohlednit zejména tehdy, pokud provádíme rekonstrukci střechy, při které chceme měnit pouze krytinu, ale zachovat původní krov.
 • Vzhled - jestliže zamýšlenou rekonstrukcí dochází k významné změně vzhledu (např. tašky jiné barvy), budete potřebovat stavební povolení. Pokud však provádíte pouze nutné opravy nebo výměnu krytiny za vzhledově srovnatelnou, stavební povolení není potřeba.
 • Pochozí či nepochozí? - jako "pochozí" se označuje střecha, po které lze chodit. To je důležité zejména ve vztahu k budoucím opravám střešní krytiny.

Nyní tedy k vlastním materiálům. Zabýváme se zde pouze krytinami používanými na šikmých střechách...

Pálená taška

Pálená taška je tradiční střešní krytina, která vyniká dlouhou životností, odolností k povětrnostním vlivům, barevnou stálostí a dobrými zvukově izolačními vlastnostmi. Střecha z pálených tašek je většinou dimenzována jako pochozí a snadno se opravuje.

Nevýhodou ve srovnání s jinými krytinami je její vysoká váha a o něco vyšší cena. Naše firma IZEPO má nejlepší zkušenosti s pálenými taškami značky Tondach®.

Pálená taška - v bodech:

 • vysoká odolnost k povětrnostním vlivům
 • dlouhá životnost
 • vysoká pevnost
 • stálobarevná
 • většinou konstruována jako pochozí
 • těžká - vyžaduje pevný krov
 • vyšší cena

Betonová taška

V poslední době se stále více uplatňují střešní krytiny z betonových tašek. Co do pokládky se nijak neliší od tašek pálených a stejně jako ony patří k těžším typům střešních krytin a mají v mnoha ohledech podobné vlastnosti.

Mezi výhody betonových tašek patří širší paleta barevných provedení, o něco nižší hmotnost ve srovnání s taškami pálenými a také příznivější cena. Nevýhodami jsou pak horší barevná stálost, menší mechanická pevnost (snáze se ulamují) a nižší odolnost vůči mechům a nečistotám. Velmi však záleží však na konkrétní značce a typu tašky.

Naše firma IZEPO má zkušenosti s pokládkou betonových tašek od výrobců BRAMAC® a KM Beta®.

Betonová taška - v bodech:

 • velký výběr barevných provedení a povrchových úprav
 • nižší cena než pálená taška
 • velmi dlouhá životnost
 • větší náchylnost k tvorbě mechu
 • horší barevná stálost
 • menší mechanická pevnost - láme se
 • těžká krytina - vyžaduje pevný krov

Plechová střecha

Plech patří mezi tzv. lehké střešní krytiny, neboť ve srovnání s předchozími uvedenými je hmotnost krytiny na metr čtvereční několikanásobně nižší. To s sebou přináší řadu výhod, např. možnost montáže na mnohem méně robustní krov, čímž se ušetří nemalé prostředky na těchto nosných konstrukcích.

Co se týče vzhledu, dávno neplatí, že plechová střecha je nevalně vyhlížející zvlněný plech. Moderní plechové střešní krytiny se vyrábějí ve tvarech imitujících klasické střešní krytiny a tento efekt je poměrně věrohodný - laik na větší vzdálenost vůbec nemusí poznat, že se jedná o střechu z plechu.

Co se týče životnosti, velkou roli hraje použitý materiál. Životnost nejlevnějších pozinkovaných ocelových plechů se udává asi 20 - 30 let, tuto hodnotu však může zvýšit vhodná povrchová úprava. Jsou však k dispozici i (dražší) materiály jako je tzv. aluzinek, titanzinek, měď nebo nerez, jejichž životnost se udává 100 let. Trvanlivost kvalitní plechové střechy tedy může být srovnatelná se střechami s klasickými krytinami.

Mezi nevýhody plechové střechy patří prakticky nulová tepelná a zvuková izolace, avšak tyto funkce dokáží plně nahradí izolační vrstvy. Životnost plechové střechy je více než u jiných typů střech závislá na správné technice montáže. Další nevýhodou jsou relativně komplikovanější opravy. Kvalitní plechová krytina je navíc velmi drahá.

Plechová střecha - v bodech:

 • velký výběr profilů, barev a povrchových úprav
 • lehká - lze montovat na ploché střechy a na méně robustní krov
 • levné nosné konstrukce
 • rychlá, snadná montáž
 • absence zvukové a tepelné izolace - tu však poskytnou další vrstvy
 • komplikovanější opravy, zvlášť je-li střecha nepochozí
 • velmi vysoká cena

Asfaltové šindele

Asfaltové (bitumenové) šindele jsou dalším zástupcem lehkých střešních krytin. Šindele jsou ohebné, lze je snadno řezat a pokládají se přitlučením k podkladové desce.

Velkou předností této krytiny je její příznivá cena a snadná pokládka a dále výhody společné všem lehkým střešním krytinám. Největší nevýhodou je omezená životnost, která se udává v relaci asi 30 let (velmi hrubý údaj), a dále pak podobně jako u střechy plechové horší izolační vlastnosti.

Naše firma má zkušenosti s pokládkou bitumenových šindelů zn. IKO®.

Asfaltové šindele - v bodech:

 • lehká krytina, tzn. levné nosné konstrukce
 • rychlá, snadná montáž
 • cena
 • omezená životnost
 • horší izolační vlastnosti

Vláknocementová krytina

Nejznámějším zástupcem vláknocementových krytin je u nás velmi hojně užívaný Eternit®. Původní eternit obsahoval asi 10% azbestu, o kterém je dnes dobře znám jeho karcinogenní účinek a nesmí se již nadále ve stavebnictví používat.

Dnešní vláknocementové krytiny jsou vyráběny obdobným postupem jako původní materiál, nebezpečný azbest je však nahrazen buničinou a syntetickými vlákny, které jsou ze zdravotního hlediska zcela neškodné. To platí jako pro ty, které se dodávají z Německa pod původní značkou Eternit®, tak pro českou obdobu vyráběnou pod značkou Cembrit®.

Vláknocementové krytiny jsou středně těžké (uvádí se cca 3x lehčí než klasická pálená taška) a stojí tak někde na pomezí mezi krytinami těžkými a lehkými. Jejich životnost se udává asi 60 let. Ceny závisí na provedení, nejpoužívanější je tzv. česká šablona, což jsou šindele čtvercového tvaru velikosti 40 x 40 cm, které se pokládají na koso.

 • kompromis mezi lehkou a těžkou krytinou
 • příznivá cena, zvláště u vlnité střechy
 • kompromis mezi lehkou a těžkou krytinou
 • předsudky kvůli obsahu azbestu v původním Eternitu®

Břidlice

Střecha z břidlice patří k nejkvalitnějším střešním krytinám, které jsou v současnosti k dispozici. Břidlice je přírodní materiál, který má několik velmi výhodných vlastností, které z něj dělají vynikající krytinu:

 • je pevná a pružná - dobře se opracovává
 • neabsorbuje vodu - díky tomu má vynikající mrazuvzdornost
 • velmi dobře snáší pohyby související s teplotními výkyvy, kdy střecha tzv. "pracuje".

Břidlicová střecha má vynikající životnost, která předčí i jinak v tomto směru velmi dobrou pálenou nebo betonovou tašku. Hmotností břidlice patří spíše ke krytinám těžším, díky nižší tloušťce dílů je však lehčí než klasická taška.

Nevýhodou je z odborného hlediska náročná pokládka, vyšší cena a poměrně pevně daný vzhled.

 • vynikající krytina s jedinečnou životností až 150 let
 • mrazuvzdornost, pevnost, pružnost
 • chybí širší možnosti volby vzhledu
 • odborně náročná pokládka
 • vyšší cena

Závěrečné poznámky

Závěrem bychom rádi připomněli několik důležitých okolností:

Životnost

Materiál se na životnosti střechy podílí velkou měrou, neméně důležitá je však odborně správná pokládka a včasné opravy. Zároveň je dobře známo, že krytina na šikmé střeše vydří déle než na střeše s menším sklonem. Veškeré číselné údaje je proto třeba chápat jako orientační.

Ceny

U všech zmíněných materiálů existuje velká míra variability v kvalitě a tedy i ceně jednotlivých typů. Nelze proto kategoricky říci, že plech je vždy a za všech okolností dražší než tašky - obecně to však platí.

Zároveň je dobré si uvědomit, že vlastní krytina se na ceně střechy podílí jen asi z 30%. V celkové ceně pak hraje významnou roli zejména mohutnost krovu, ale také např. náročnost pokládky, která úzce souvisí s cenou prací.

Ostatní střešní krytiny

V tomto článku záměrně nezmiňujeme další střešní krytiny, jako jsou slaměné došky, plastové tašky nebo vegetační střecha, protože je považujeme v oblasti běžného stavebnictví v současnosti za méně běžné.

Střecha od firmy IZEPO

Naše firma IZEPO nabízí realizace střech všech výše uvedených typů a také stavby a rekonstrukce krovů a související stavební činnosti. Poptáváte-li střechu v Praze a okolí, kontaktujte nás!

Kam dál?