Šest mýtů o sádrokartonu

Mezi laiky se lze v souvislosti se sádrokartonem setkat s některými názory, které jsou nepřesné, zavádějící nebo i vysloveně nepravdivé. Rádi bychom alespoň některé z nich uvedli na pravou míru.

Mýtus č. 1: Sádrokarton má malou životnost

Někteří lidé se domnívají, že sádrokarton je materiál nekvalitní, který má krátkou životnost. To však vůbec není pravda! Životnost sádrokartonu je srovnatelná s jinými stavebními materiály. Podmínkou je však:

  • výběr vhodných konstrukcí a desek
  • správná montáž
  • zajištění dokonalé hydroizolace
  • správné užívání

Sádrokarton samozřejmě není plnohodnotná stěna a např. mechanické namáhání tak pochopitelně nemůže snášet stejně dobře jako stěna z cihel nebo pórobetonu. Používá-li se však v souladu se svým účelem, je jeho životnost vynikající.

Mýtus č. 2: Na sádrokarton nelze nic zavěsit

To platí jen do určité míry. S drobnými předměty není problém vůbec, těžší předměty vyžadují závěs takovým způsobem, aby byla jejich váha přenášena na nosnou konstrukci sádrokartonového systému a ne do plochy desky. Vysloveně těžké předměty (nábytek) pak musí být připevněny přímo k nosné konstrukci nebo mít i nosnou konstrukci vlastní (např. závěsný záchod), za sádrokartonem skrytou.

Mýtus č. 3: Sádrokartonová příčka propustí každý zvuk

Příčku mezi místnostmi tvoří vždy dvě vrstvy sádrokartonových desek, mezi které se umisťuje teplně-izolační materiál, který zároveň funguje i jako účinná izolace zvuková.

Mýtus č. 4: Sádrokarton se nemůže použít v koupelně

Pro koupelny a jiné místnosti se zvýšenou vzdušnou vlhkostí se vyrábí speciální impregnované sádrokartonové desky, které použití v koupelně umožňují. V kombinaci s kvalitně provedeným obložením je sádrokarton v koupelně zcela bez problémů použitelný.

Mýtus č. 5: Sádrokarton není léty prověřený materiál

Navzdory této široce rozšířené představě historie sádrokartonu ve skutečnosti sahá až na konec 19. století. První materiál, který lze považovat za předchůdce dnešního sádrokartonu, byl patentován již v roce 1894. V letech 1910 - 1930 byla technologie zdokonalena a výroba zjednodušena a od té doby se sádrokarton používá.

Sádrokarton je tedy "starý" již nejméně 100 let a nejedná se tedy o žádnou krátkodobou módní vlnu.

Mýtus č. 6: Sádrokarton obsahuje papír a je proto hořlavý

Sádrokarton sice skutečně obsahuje papír, avšak také množství sádry, která má navíc tendenci absorbovat vzdušnou vlhkost. Sádrokarton rozhodně není dobře hořlavý, ostatně proto se také používá k budování protipožárních bariér.

Kam dál?