Rekonstrukce jádra svépomocí? Určitě ne!

Ačkoliv je bytové jádro technologicky nejsložitější částí bytu, mnoho lidí to neodradí od pokusu o jeho rekonstrukci svépomocí. To však bohužel často končí průšvihem...

Rekonstrukce bytového jádra není levná záležitost a mnozí proto přemýšlejí, jak na ní ušetřit. V lepším případě se lidé pokoušejí provést část rekonstrukce sami a jen to nejnutnější zadat odborné firmě, avšak výjimkou nejsou ani snahy celou rekonstrukci provést svépomocí. Takové počínání však skrývá poměrně velká rizika.

Bytové jádro je složité a netýká se jen nás!

Ačkoliv se to tak možná na první pohled nezdá, panelový dům je stavba složitá. Bytovými jádry procházejí společné instalace a je proto nutné aby s nimi manipuloval (odpojoval a připojoval) vždy odborník. Již samotná demontáž původního bytového jádra vyžaduje velmi zodpovědný a odborný přístup. Při neodborné manipulaci se mohou ostatním nájemníkům způsobit velké problémy nebo i škody.

Bytové jádro není práce pro jednotlivce ale pro tým

Pokud jste někdy měli možnost rekonstrukci bytového jádra přihlížet, možná jste si všimli, že na ní nikdy nepracuje jen jeden nebo dva lidé. V profesionální demontážní partě nikdy nesmí chybět elektrikář, instalatér a, je-li v domě zavedený plyn, také plynař. Taková parta zná přesný technologický postup demontážních prací, který musí vždy odpovídat danému typu bytového jádra.

K čemu může dojít, když se do rekonstrukce pustí laik

Pokusím se vyjmenovat nejčastější chyby při demontáži bytového jádra:

Špatné odpojení elektro přívodů do bytového jádra

Velmi častým problémem je, že laik neznalý technologické infrastruktury daného typu domu odpojí nedopatřením nejen elektroinstalaci pro své vlastní bytové jádro, ale také část společného odvětrávání (vzduchotechniky). To vede ke zhoršení nebo úplnému výpadku funkce vzduchotechniky pro ostatní bydlící.

Chyby při demontáži odpadů

Často se stane, že praskne odbočka hlavní stoupací odpadové kanalizace.

Problémy při špatné instalaci vodovodního potrubí

Neodborná manipulace s vodovodním potrubím snadno zapříčiní průsak vody k sousedům.

V lepším případě k úniku vody dojde, když ještě trubky nejsou zazděné. V takovém případě je únik alespoň viditelný a přijde se na něj relativně včas.

Zákeřnější je situace, kdy je průsak jen pozvolný. Ten je totiž snadné přehlédnout. Rozvody se zazdí a na únik vody se přijde až s odstupem času, podle mokrých stěn, které se špatně vysouší. Někdy může v důsledku toho za vanou vzniknout plíseň, jíž se pak není vůbec snadné zbavit.

Takový průsak typicky vede k "nacucání" části stěny vodou. Oprava vyžaduje opětovné vybourání rozvodů, často téměř v celé jejich délce, protože je-li stěna mokrá, místo průsaku se nehledá snadno.

Instalace plynu - tady končí legrace

Při neodborném odpojení plynového sporáku hrozí situace nejen nepříjemná, ale vysloveně nebezpečná a žádný laik by se do něčeho takového neměl sám nikdy pouštět.

Nadměrné obtěžování sousedů

Při neodborné demontáži často sousedi zbytečně trpí nadměrným hlukem, zbytečným nadbytkem prachu a v neposlední řadě také nezvykle dlouho trvajícími pracemi.

Celá rekonstrukce bytového jádra odbornou firmou trvá asi 10 dnů, přičemž bourací práce, které sousedy nejvíce obtěžují, se většinou zvládnou za jediný den. Pokud stejný objem práce odvádí jednotlivec, laik a často ještě po své běžné pracovní době, trvá mu to mnohokrát tak dlouho a své okolí obtěžuje déle a více.

Škody na společných prostorách domu

Neodborná manipulace s velkými deskami bytového jádra při vyklízení s sebou nese jednak zvýšené znečištění, ale často bohužel také poškození společných částí domu. Největší riziko škod bývá u výtahu.

V takovém případě může bytové družstvo nebo společenství vlastníků po původci těchto problémů požadovat nápravu stavu nebo přímo i odškodnění.

Nesprávné nakládání se stavebním odpadem

Demontovaný materiál v případě úprav svépomocí často nekončí na skládkách určených k likvidaci toho typu odpadu, ale v běžném kontejneru na odpad komunální.

K čemu to vede

Tyto komplikace a nečekané situace mají vždy za následek buďto:

  • zdržení
  • prodražení rekonstrukce
  • škody způsobené třetím stranám (vč. rizika nároku na odškodnění z jejich strany)

Často v kombinaci. Jinými slovy, vznikají vícenáklady (ať už přímé nebo nepřímé), mnohdy v relacích tisíců Kč i vyšších. Nemluvě o mrzutostech, které mohou vzniknout mezi sousedy, a které mohou přetrvávat i mnoho let poté.

Odborná firma pracuje na svou zodpovědnost

Zadáním rekonstrukce odborné firmě se lze v drtivé většině případů výše uvedeným problémům vyhnout. A i když už bohužel k nějaké havárii dojde - i mistr tesař se... no znáte to - zodpovědnost má vždy firma a ne zákazník. Případné vícenáklady pak nese právě firma a případné škody vzniklé třetím stranám se hradí z jejího pojištění.

Objednáte-li si rekonstrukci u specializované firmy, kupujete si tak vlastně nejen její know-how a odbornost, ale také právě zodpovědnost za případné problémy a záruky. Rekonstrukce plně v režii odborníků se tak sice na papíře může jevit jako dražší, ale vezmeme-li v potaz výše uvedené, pak je to ve výsledku ta nejrychlejší, nejbezpečnější a často nakonec i nejlevnější cesta ke kvalitnímu novému bytovému jádru, které vám bude dobře sloužit mnoho dalších let.

Kam dál?