Plovoucí podlaha - dřevo nebo laminát?

Chci si pořídit novou podlahu do bytu, nevím ale, jestli zvolit dřevěnou nebo laminátovou. V čem je hlavní rozdíl? Vyplatí se dražší dřevo?

Plovoucí podlahy se stále těší velké oblibě a otázka volby vhodného materiálu je proto častá a vzhledem k nemalým rozdílům v ceně i zcela pochopitelná.

Materiály a ceny

V zásadě můžeme plovoucí podlahy dělit do tří základních skupin:

  • Laminátové - ceny již cca od 100,- Kč/m2
  • Dřevěné vrstvené - ceny cca od 600,- Kč/m2
  • Dřevěné masivní - ceny cca od 1000,- Kč/m2

Dlužno však říct, že zejména v oblasti laminátových podlah existují propastné rozdíly v ceně i kvalitě jednotlivých výrobků. I laminátovou podlahu lze koupit v cenách kolem 800,- Kč / m2. Nelze tedy kategoricky říct, že laminátová podlaha je nekvalitní, ani že je vždy levnější. Nemusí být ani jedno.

Plánujete-li rozpočet na novou podlahu, nezapomeňte vždy započítat i náklady na podklad a na zakončovací lišty. U nejlevnějších podlah mohou tyto náklady představovat podstatnou část celkové sumy.

Design

Dřevo vždy vypadá jako... dřevo. Na barvu a strukturu má vliv jednak druh dřeva, dále pak také jeho úprava ale např. i délka a šířka jednotlivých dílců. Nespornou výhodou dřeva je to, že každý díl je originál. Díky tomu ani na větších plochách bez nábytku nikdy není patrný opakující se vzor, jako tomu je u podlah laminátových.

Nevýhodou pravého dřeva je, že téměř vždy alespoň trochu mění svou barvu v průběhu času. To s sebou přináší některé potenciální nepříjemnosti. Můžete si např. barevně sladit nábytek a podlahu a za rok zjistit, že už tak úplně sladěné nejsou. Další možný problém vzniká tehdy, máte-li např. skříň deset let na stejném místě a pak ji posunete jinam, neboť na původním místě může zůstat podlaha jiného odstínu.

Změna barevného odstínu je způsobena hlavně dopadajícím UV zářením a podlaha v dobře prosluněné místnosti tak rychleji změní svou barvu než podlaha v místnosti temné.

Právě odolnost vůči UV záření a prakticky dokonalá barevná stálost je jedna z nejvíce oceňovaných vlastností plovoucích podlah laminátových. U laminátové plovoucí podlahy máte víceméně jistotu, že bude vypadat pořád stejně.

Další výhodnou vlastností podlah laminátových je i to, že jejich dekor je v podstatě fotografie, takže se nemusí omezovat jen na imitaci dřeva. Jsou tak k sehnání laminátové podlahy imitující kámen, dlaždice (vč. spár), ale i podlahy pastelových barev, aj.

Dražší laminátové podlahy mohou mít i plastickou povrchovou úpravu, např. imitaci spár mezi dílci. Rozhodně tedy neplatí, že laminátová podlahy musí vždy vypadat levně.

Nevýhodou laminátových podlah je již výše zmiňované opakování vzorů. Zde do určité míry pomáhá vhodný způsob pokládky.

Údržba

Laminátové podlahy jsou v podstatě zcela bezúdržbové. Uklízí se vytíráním vlhkým (!ne mokrým) mopem či hadrem a občas se může použít čistící prostředek, avšak tím nutná péče o ně končí.

Péče o podlahy dřevěné je náročnější a liší se podle toho, jestli máme dřevěnou podlahu lakovanou nebo olejovanou. Lakované podlahy se čas od času leští, olejovaným se "doplňuje" olej. Samostatnou kapitolou je pak broušení, o tom ale více v části věnované životnosti.

Tvrdost, škrábance, poškození povrchu

Laminát jako materiál je podstatně tvrdší než dřevo a to i než dřevo tvrdé - uvádí se přibližně 3x - 5x. To s sebou nese zároveň výhody i nevýhody.

Vysoká tvrdost laminátové podlahy snižuje riziko vzniku škrábanců např. od drobných kaménků, na druhou stranu když už se laminátová podlaha poškodí, obvykle dojde k odštípnutí svrchní vrstvy a odhalí se vrstva spodní, tj. většinou lisovaný papír - mnohdy úplně jiné barvy, než má povrchový dekor.

Takové poškození navíc v podstatě není jak opravit. Možnosti jsou limitované jen na barevnou korekci (tzn. kosmetická oprava) nebo výměnu dílu, což však mnohdy znamená rozebrat polovinu podlahy!

Dřevo je měkčí a na poškrábání náchylnější, jedná se však o homogenní materiál (stejný materiál v celém objemu), což znamená, že škrábance zdaleka tolik nejsou vidět, protože nedochází k odštěpování povrchu ale spíše jeho promáčknutí či vzniku rýhy. Ze stejného důvodu je na dřevu mnohem méně vidět poškození pádem malého, těžkého předmětu, např. činky.

Životnost

Co se životnosti týče, dřevo vede na celé čáře. Dřevěná podlaha je silnější (obvykle 15mm a více) a jelikož je materiál homogenní, lze jej ošetřit přebroušením. Přebroušení podlahu zesvětlí, odstraní škrábance, vyrovná drobné nerovnosti ve spárách a podlaha je zase téměř jako nová.

Vrstvenou dřevěnou podlahu lze takto přebrousit třikrát až čtyřikrát, podlahu masivní i desetkrát. Celková životnost dřevěné podlahy je běžně 50 let a u podlahy masivní i mnohem více.

Laminátové podlahy brousit samozřejmě nelze a mají životnost nižší, i když nelze paušálně říct jak dlouhou. Jednotlivé výrobky se liší cenou a kvalitou a tudíž i tloušťkou a použitými materiály. Krom toho laminátové podlahy jsou stále tak trochu nové a informace o jeho životnosti jsou tak založené spíše na odhadech než na reálných zkušenostech.

Původní odhady životnosti laminátových podlah hovořily o 10-15 letech, avšak dnes již můžeme s jistotou říct, že skutečná životnost je při běžném užívání nejméně dvojnásobná.

Hlučnost

Hlučnost úzce souvisí s tvrdostí. Obecně lze říct, že hlučnost je prokletím laminátových podlah. Upadnou-li Vám brzy ráno v panelovém bytě klíče na Vaši krásnou novou laminátovou podlahu, zaručeně vzbudíte nejen celou rodinu, ale také sousedy pod vámi.

Tento problém se řeší různě. Pod laminátovou podlahou by vždy měla být vrstva zajišťující akustickou (i jinou) izolaci, která zároveň pomáhá vyrovnat drobné nerovnosti podkladu.

Také se vyrábí zvláštní typy laminátových podlah, které jsou speciálně navržené pro nižší hlučnost. I přes všechna tato opatření však laminátová podlaha jednoduše je hlučná.

Dřevěná podlaha tímto problémem trpí také, ale přeci jen v o poznání menší míře díky své nižší tvrdosti a větší tloušťce.

Jak je to s podlahovým vytápěním?

Jak dřevo tak laminát lze použít na podlahách vytápěných. Laminát je v tomto ohledu o něco vhodnější pro svou menší tloušťku a lepší prostup tepla materiálem.

Dřevo je v principu tepelný izolant a proto je třeba na podlahách s topením použít spíše tenčí vrstvu a navíc co nejtvrdšího dřeva, které se svými tepelně vodivými vlastnostmi laminátu nejvíce přibližuje.

Zvládnu pokládku sám?

V souvislosti s plovoucími podlahami se často setkáváme také s otázkou nutnosti jejich pokládky firmou. Připouštíme: Ano, zručný kutil si podlahu zvládne položit sám. Přesto však doporučujeme na pokládce nešetřit a svěřit ji odborníkům.

U pokládky svépomocí je mnohem větší riziko snížení životnosti podlahy. Hlavní roli při tom hraje srovnání podkladu. Odborná firma zajistí vylití podlahy stěrkou a její téměř dokonalé vyrovnání.

Položíte-li Vaši podlahu na nedokonale srovnaný povrch, bude se zprvu zdát vše v pořádku, ale za několik let podlaha začne vrzat, spoje se začnou zvýrazňovat a celková užitná hodnota podlahy se tak předčasně sníží.

Další problémy vznikají při nerespektování předepsané vzdálenosti od všech stěn a pevných předmětů nebo při pokrytí příliš velkých ploch bez použití dilatačních spár. Výsledek je vždy stejný - zvlněná podlaha, vrzající podlaha nebo (často) obojí.

Proto doporučujeme: Rozhodnete-li se investovat mnohdy i desetitisíce do kvalitní podlahy, na pokládce už nešetřete.

Kam dál?