Je možné rekonstruovat v době koronaviru?

Pandemie koronaviru zaskočila celý svět a mnoha lidem obrátila život vzhůru nohama. Stavby a jejich vybavení však stárnou dál, virus nevirus. Možná tak i navzdory nelehké době zvažujete rekonstrukci domu či bytu. Je to dobrý nápad?

Jak velké riziko představuje rekonstrukce?

V dnešní době se ze zcela pochopitelných důvodů nikomu příliš nechce pouštět si do domu či bytu kohokoliv cizího, není-li to doopravdy nutné. A to i přestože při dodržení vhodných hygienických opatření je riziko nákazy od pracovníků stavební firmy jen malé.

Je však potřeba zvážit i druhou stranu mince. Příliš dlouho odkládaná rekonstrukce představuje “časovanou bombu”, která v krajiním případě může vést až k havarijnímu stavu a ten je pak zpravidla nutné řešit urgentně, bez předchozí přípravy.

Z hlediska možnosti dodržování všech potřebných ochranných opatření je přitom pochopitelně mnohem výhodnější plánovaná rekonstrukce spíše nežli náhlá, urgentní havarijní situace.

Co děláme, abychom ochránili naše klienty?

V naší firmě jsme si nelehké doby samozřejmě dobře vědomi a proto se snažíme udělat vše pro to, abychom jakákoliv, byť třeba i jen teoretická rizika zcela minimalizovali. Nošení roušek a/nebo respirátorů je u nás samozřejmost, stejně tak jako důsledné mytí rukou, větrání a další opatření.

Žádného našeho pracovníka samozřejmě také nepustíme “do terénu”, pakliže bychom měli sebemenší podezření, že by mohl aktuálně prodělávat onemocnění covid-19 nebo že by mohl být jeho přenašečem.

V rámci rekonstrukcí jsme navíc připraveni vyjít vstříc i jakýmkoliv vašim dalším požadavkům. Jsme například po dohodě schopni pracovat v takovém režimu, abyste se vy a naši pracovníci nemuseli prakticky vůbec osobně potkávat, atp. Vše je na vzájemné domluvě.

Co děláme, abychom minimalizovali dopady na sousedy?

Dobře víme také to, že v současnosti jsou mnohé byty i domy využívané v jiném režimu, než bývá běžné za “normálního” stavu. Mnozí lidé jsou doma na home-officech, děti se učí přes internet z domova, atp. Snažíme se proto hlučné anebo špinavé práce koncentrovat do co nejkratších časových oken a provádět je ve vhodnou denní dobu, tak, aby jejich dopady na okolí byly co možná nejmenší.

Co je vhodné realizovat nyní a co spíše odložit?

S ohledem na aktuální situaci doporučujeme provádět zejm. “funkční” rekonstrukce, tedy takové, u kterých jde především o zajištění bezproblémového fungování bytových jader a o předcházení haváriím v důsledku opotřebení velmi starého vybavení a rozvodů.

Drobné opravy, které nemají na funkci až tak velký vliv a celkem bez problémů “počkají”, stejně tak jako rekonstrukce spíše jen “kosmetického” rázu (nové obklady, apod.) doporučujeme odložit na pozdější dobu nebo je spojit s něčím větším.

U dlouhodobě odkládaných rekonstrukcí pak doporučujeme zvážit, jak dlouho se ještě dají realisticky odkládat a zda je to rozumné, i s ohledem na to, že situace kolem koronaviru, bohužel, nemusí mít rychlé řešení a může trvat i několik dalších let.

Máte-li k této problematice jakékoliv další dotazy nebo chcete-li se domluvit na možnosti práce ve zvláštním režimu, jsme vám k dispozici na telefonu či emailu, viz naše kontaktní údaje.

Kam dál?